Homepage

Met je stem maak je geluid. Dat geluid zet je om in verstaanbare klanken met je tong, gehemelte, kaak en lippen. Iedereen doet dat op geheel eigen wijze.

Je stemorgaan is dus belangrijk.

Hoe laat je je stem gezond zijn werk doen en wat doe je als je stemproblemen krijgt: daarover gaat ieder1stem.

Stem in Zicht

Dankzij de logopedist (Youtube film)